حجت الاسلام والمسلمین مهدیان در مصاحبه با مرکز گفتمان توحید :

🔰 حجت الاسلام والمسلمین مهدیان در مصاحبه با #مرکز_گفتمان_توحید :

در " روح توحید نفی عبودیت غیرخدا" هم #اطاعت و #عبودیت کلیدی است و هم روح آن یعنی نفی عبودیت غیر خدا. نفی عبودیت غیرخدا حیات بخش #توحید است و از دل آن #مبارزه خارج می شود. لذا همین که توحید به میدان می آید، شمشیرها کشیده می شود. سخن گفتن از توحید شروع کننده حرکت است وهمه مفاهیم با آن زنده می شود.

#عکس_نوشت

#استاد_مهدیان

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS