استکبار، قدرت پوشالی

🔰 #استکبار، قدرت پوشالی

در فرهنگ قرآن، مستکبر یعنی موجود ضعیفی که تظاهر به #قدرت می کند! چرا که قدرت مطلقه و ردای کبریایی مخصوص به خداست. از این روست که مومنین حقیقی از هیمنه پوشالی استکبار نمی ترسند و با #ایمان به ضعف جبهه ی باطل، علیه او #قیام می کنند و در این راه #استقامت می ورزند

#عکس_نوشت

#استاد_سید_منصور_موسوی

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

#تواصی_توحیدی

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS