استاد سید مهدی موسوی در مصاحبه با مرکز گفتمان توحید :

🔰 استاد سید مهدی موسوی در مصاحبه با #مرکز_گفتمان_توحید :

#توحید یک امر فطری، درونی، هماهنگ با #نظام عالم و هماهنگ با #عقلانیت بشر است. هر انسانی با هر ایده و مذهبی اگر درست با توحید مواجه شود، آن را درک می‌کند و می‌تواند با آن هم افق و هم آهنگ شود. توحید یعنی یکی کردن؛ همه چیز را باید یکی کرده و با حضرت حق تطبیق دهیم

#عکس_نوشت

#استاد_سید_مهدی_موسوی

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS