آیت الله اراکی در مصاحبه با مرکز گفتمان توحید :

🔰آیت الله اراکی در مصاحبه با #مرکز_گفتمان_توحید :

#توحید تنها با یک ایمان قلبی به خدای واحد حاصل نمی شود؛ توحید حقیقی وقتی است که #سیاست، #اقتصاد، #فرهنگ و #زندگی #توحیدی باشد. #زندگی_توحیدی یعنی 《له الامر》؛ در همه زمینه ها باید به فرمان خدا باشیم. با مبنای یادشده سیاست باید به معنای اجرای فرمان خدا باشد. سائس یا سیاستمدار کسی است که فرمان #خدا را بشناسد و آن را اجرا کند

#عکس_نوشت

#آیت_الله_اراکی

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS