آیت الله اراکی در مصاحبه با مرکز گفتمان توحید :

🔰آیت الله اراکی در مصاحبه با #مرکز_گفتمان_توحید :

رفتارهای گزینشی و ارادی #انسان، #زندگی او را می سازد. هر یک از این رفتارهای انتخابی، تحت یک فرمان شکل می گیرد. یا این فرمان، فرمان خدای متعال است یا فرمان خدایان زور و تزویر و خدایان گمراهی و افساد. #مومن حقیقی باید #موحد باشد.کسی بخواهد موحد شود، باید فقط فرمان #خدا را در زندگی اجرا کند

#عکس_نوشت

#آیت_الله_اراکی

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS