کار بزرگ بر زمین مانده

🔷 ندای «بلغ ما انزل الیک» چنان ولوله‌ای در جان نبی انداخت که جماعت مسلمانان را در میانه راه و در بیابانی که جز برای گذر کردن نبود، توقّف داد، و چون رسالتش ابلاغ بود و این ابلاغ همه رسالتش، جهاز اشتران را منبر خود ساخت و بر فراز شد، با زبان قوم سخن گفت گویی مردم او را پس از این همه سال پیغمبری نمی‌شناسند، صدر تا ذیل کلامش، الف تا یای خطبه‌اش، اقناع مردمانی بود که از انحرافشان بیم ناک بود...

🔶 ندای «بلغ ما انزل الیک» یعنی باید زبان بشر به کام گرفت، این دریای معارف نیازمند پیامبرانی برانگیخته شده است که جان خسته مردم را به پیامی زنده کنند، درد کشیده و رنج آشنا، با دلهای فرسوده و افسرده، باب سخن را باز کنند؛ آری چشم های سحر شده مردمان نیازمند آن است که پیام #توحید را بر فراز افقی بالاتر از آنچه دیده‌اند، به تماشا بنشینند!...

🔷 امروز کار بر زمین مانده بسیار است، امّا ابلاغ پیام توحید با بیانی رسا و آشنا برای بشریّت رنج دیده و ناامید بر فراز منبری از آنچه در دسترس است،بیش از هر اقدامی، لازم و ضروری است.

🔶 صراط مستقیم هدایت، امروز بیش از هر زمانی نیازمند شعله های فروزان #اندیشه_توحیدی است، شعله‌هایی که تا فرسنگها در دل ظلمت راه را به دلخستگانِ از دنیای بی خدایان، نشان دهد...

🔷 بزرگترین کار بر زمین مانده، به #اندیشه کشیدن ابعاد مختلف نگاه #توحیدی و توصیف آن برای مردمان عام و فرهیخته است، آنچنان که آنها بتوانند ذرّه ای از شیرینی حیات توحیدی را در دل بیابند.

🔶 تردیدی نیست چنان چه انحصار چشیدنی های دنیایی شکسته شود، سد بزرگ علوم بیمار انسانی و زندگی پوچ و پوشالی امّا پررنگ و لعاب غربی در کمترین زمان خواهد شکست و جهان با سیراب شدن از دریای توحید بار دیگر آباد خواهد شد.

#استاد_قاسمی🖋

@tooshe_noor

#یادداشت

#گفتمان_توحید

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS