شبکه ای برای نهضت عمومی تبیین

🔷 علاوه بر اینکه سازمان های متولی حوزه فرهنگ ومعارف و دانش در جامعه مسئولیت ها وتکالیف متعدد وگوناگونی در زمینه #تبیین حقائق و واقعیت ها؛ دارند ولکن حضرت آقا در سخنان روز #اربعین امسال ،در خطابی عام به همه جوانان انقلابی به مساله #جهاد «تبیین» اشاره کرده وفرمودند: «شما جوانان عزیز و دانشجویان عزیز ...به مسئله‌ «تبیین» اهمیت بدهید. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود. در قبال این حرکت گمراه‌کننده‌ای که از صد طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از #هدف های بزرگ دشمنان #ایران و #اسلام و #انقلاب اسلامی است و دچار ابهام نگه‌داشتنِ افکار و رها کردن اذهان مردم و بخصوص جوان‌ها، «حرکت تبیین» خنثی‌کننده‌ این توطئه‌ #دشمن و این حرکت دشمن است.»

🔶 تاکید بر روی مساله تبیین و #روشنگری ؛ باتوجه به اینکه ضرورت همیشگی انقلاب بوده، نشانه حساسیت و ضرورت فوق العاده اش در وضعیت فعلی انقلاب است

🔷 این سفارش بسیار مهم، دنباله همان تذکر سابق است که فرمودند: خنثی کردن خط #تحریف مقدمه بی اثر شدن خطر #تحریم است

🔶 تحریف و تبیین دو روی یک سکه اند وبه نظر می رسد نخبگان و مبلغان جوان حوزه های علمیه به طور خاص و بر اساس این الگو باید اهتمام ویژه ای در راستای رسالت های خود وبا تمرکز بر این دوگانه واقعی و کلیدی داشته باشند؛

🔷 برای تحقق این ماموریت باید هم ابزارهای تبیین و هم بستر ها راشناسایی نمود و با تجهیز کامل و دقیق وارد عرصه و کارزار روشنگری شد.

🔶 رهبری معظم؛ در این دیدار روی نکته تجهیز هم تاکید ویژه ای داشتند: «جوان‌های ما امروز بحمدالله مجهزند؛ مجهز به فکر، مجهز به #عقلانیت ، مجهز به آگاهی‌های فراوان، و می‌توانند در این زمینه‌ها خیلی تلاش کنند. خودتان را آماده کنید، این تجهیزات را در خودتان افزایش بدهید و به معنای واقعی کلمه خودتان را مجهز کنید و در این میدان وارد بشوید؛ در #میدان تبیین و افشاگری.»

🔶 از جمله ابزار ها؛ کسب آگاهی و معرفت ودانایی لازم از مبانی واصول اندیشه اسلامی و امتدادهای موثر و نگاه منظومه وار به ساحت فکر و معرفت دینی است. این مهم جز با اتکا به منابع ومتون اصلی دین که در راس آن قرآن جای گرفته؛ میسور نمی باشد. در این زمینه تنها به آگاهی های موجود وبالفعل نباید اتکا نمود بلکه این معرفت ودانایی باید به جد توسعه یافته و تقویت شود ودر مرحله بعد با ادبیاتی فاخر و سلیس و روان و مناسب فکر و فهم مخاطبان عرضه شود.

🔷 بهترین بسترهای عرضه این اندیشه و تبیین های عمیق؛ فضای مجازی و رسانه های همه گیر و عمومی است. کلاس های معارف دانشگاه ها؛ کرسی های آزاد اندیشی در حوزه ودانشگاه ها؛فضاهای عمومی وسنتی تبلیغ، اردوهای معرفتی حوزه علمیه ودانشگاه از جمله #طرح_ولایت ، #اسلام_ناب ، #نظام_اندیشه_اسلامی ؛ و #طرح_مطالعاتی_شهید_مطهری و... همگی باید براساس این ماموریت باز تعریف وبازسازی شده و با شکل گیری یک شبکه منسجم و هم افزا؛ تبیین وروشنگری در سراسر کشور رونق بگیرد. برای ایجاد این #نهضت عمومی باید #قیام کرد....

#استاد_خانجانی 🖋

@rkhanjani

@besooyekhodaa

#یادداشت

#گفتمان_توحید

#روح_توحید_نفی_عبودیت_غیرخدا

---------------------------------------

🔰 گفتمان توحید

@goftemane_tohid

Powered by TayaCMS