معرفی استاد سیدمحمد هاشمی

سوابق تحصیل:

اتمام دوره سطوح حوزه (10 پایه) در 4 سال از 1389 تا 1393

شاغل به تحصیل در مقطع درس خارج فلسفه و  فقه و اصول در حوزه علمیه قم از سال 93 تا کنون:

حضرت آیت الله العظمی سبحانی: فقه و اصول

استاد آیت الله فرحانی: فقه و اصول و فلسفه (اسفار)

سوابق تدریس:

استاد سطح عالی به شماره 14132

دروس رسمی حوزه علمیه:

رسائل و بدایه الحکمه در مدرسه فقهی امیرالمومنین (ره) 97 - 99

رسائل در مدرسه عالی مصلی : 99-400

تدریس بدایه الحکمه، نهایه الحکمه و حلقه ثانیه در جامعه المصطفی العالمیه: 95 و 97

استاد اصول فقه مظفر، شرح لمعه، منطق مرحوم مظفر مدرسه شهید صدوقی فاز 4  : 98-400

تدریس منطق و کلام در مدرسه علمیه دارالهدی : 99-400

استاد حوزه علمیه امام خمینی ازگل تهران : 1394

 

مشاوره و تدریس دروس زیر در حوزه علمیه قم:

الموجز فی اصول الفقه

اصول الفقه

شرح لمعه

بدایه المعارف (کلام)

بدایه الحکمه

رسائل قطع وظن

مکاسب شیخ انصاری

کفایه الاصول ج 2

تدریس ها با موضوعات دیگر:

استاد دوره نخبه پروری مدرسه علوم انسانی صدرا : 1396

تدریس دوره کامل (15 جلسه) ظرفیت شناسی علوم اسلامی در تولید علوم انسانی اسلامی

تدریس دوره کامل (18 جلسه ای) تطور فقه و اصول شیعه و رهیافتی به مکتب اجتهادی امام برای توسعه ی فقه

استاد معارف دانشگاه شهید رجایی در سال 94 و 95

تدریس فلسفه اسلامی جهت اساتید دانشگاه شهید رجایی

تدریس تفسیر قرآن جهت اساتید دانشگاه شهید رجایی

150 جلسه تدریس فلسفه، کلام، انسان شناسی اسلامی و تفسیر قرآن در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان جهت دانشجویان

برگزاری دوره آشنایی و نقد فلسفه غرب جهت اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید رجایی

برگزاری دوره آشنایی و نقد اندیشه فلسفی مدرن در مساله «زن» جهت دانشجویان دانشگاه الزهراء تهران

تدریس مباحث تقابل تمدن اسلام و غرب در طرح ضیافت اندیشه دانشگاه شهید رجایی

تدریس منطق کاربردی در دانشگاه شهید رجایی تهران

تدریس مستمر آثار استاد شهید مطهری: تدریس کتاب انسان و ایمان (10 دوره)، تدریس انسان و ایمان به زبان انگلیسی، جهان بینی توحیدی (چندین دوره)، وحی و نبوت، انسان در قرآن، امامت و رهبری، جامعه و تاریخ، حیات اخروی، جامعه و تاریخ، فطرت، آشنایی با منطق، آشنایی با فلسفه، آشنایی با فقه، سیری در سیره نبوی، سیری در سیره ائمه اطهار، جاذبه و دافعه علی (ع)، حماسه حسینی، آزادی معنوی،اصول فلسفه و روش رئالیسم، انسان کامل، ولاء ها و ولایت ها، اسلام و نیازهای زمان، توحید، خاتمیت، علل گرایش به مادی گری، نقدی بر مارکسیسم، مسئله حجاب، نظام حقوق زن در اسلاما، لهامی از شیخ الطائفه (6 مقاله)

اصل اجتهاد در اسلام (10 گفتار)، نهضت آزادی بخش اسلام (15 گفتار)، انسان شناسی قرآن، آشنایی با قرآن

تدریس یک دوره اصول معارف اسلامی به زبان انگلیسی : 98-99

تدریس مستمر کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی امام خامنه ای 96-400

استاد دوره تربیتی شهید چمران بسیج دانشجویی کل کشور 1396 - 1398

تدریس آثار موسسه بینش مطهر در استان های قم، مرکزی و یزد: 1397-1400

فعالیت‌های پژوهشی-تالیفی:

آثار و تالیفات:

نگاهی نظام اندیشه استاد شهید مرتضی مطهری (کتاب در حال چاپ)

نظام اعتباریات در اندیشه امام خمینی (ره) (در حال چاپ در مجموعه نظام تربیتی امام و علامه طباطبایی پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع))

عوامل امری موثر بر تعلیم و تربیت در نظام اندیشه علامه طباطبایی (در حال چاپ در مجموعه نظام تربیتی امام و علامه طباطبایی پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع))

اصول تعلیم و تربیت اسلامی در اندیشه علامه طباطبایی (در حال چاپ در مجموعه نظام تربیتی امام و علامه طباطبایی پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع))

روش های تعلیم و تربیت اسلامی در نگاه اندیشمندان مسلمان (چاپ شده در مجموعه علوم تربیتی بنیاد مبنا قرارگاه خاتم)

شرح بدایه الحکمه علامه طباطبایی (مرحله اول تا سوم)

شرح مکاسب شیخ انصاری (باب بیع و خیارات)

مقاله «مراتب الحکم عند المحقق الخراسانی»

مقاله «علامه طباطبایی در میانه تحجر و تجدد» (چاپ شده در خردنامه همشهری 1394)

مسائل پژوهشی:

پژوهش در حوزه نسبت فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

پژوهش در حوزه فلسفه ملاصدرا (بررسی تخصصی معقول ثانی فلسفی، وجود ذهنی، حقیقت اصالت وجود و ... در نگاه فلسفه صدرایی)

پژوهش در مکتب اجتهادی امام خمینی (ره):

 • پژوهش پیرامون نگاه امام به حقیقت علم و موضوع آن و تاثیر این نگاه در تولید علوم انسانی اسلامی
 • بررسی نظریه ی اعتبار در ساختار اصولی امام خمینی (ره)
 • اثبات وجود نظام اجتهادی منحاز نزد امام خمینی (ره)
 • تبیین راهگشایی سندی و دلالی اجتهاد امام خمینی (ره) در تولید علوم انسانی اسلامی
 • بررسی تقسیم کار فلسفه و فقه در تولید علوم انسانی اسلامی در مکتب اجتهادی امام خمینی (ره)

پژوهش در مکتب علامه طباطبایی:

نگارش مجموعه مقالات با عنوان «ویژگی های فلسفه علامه طباطبایی»:

 • حقیقت ماهیت در فلسفه علامه طباطبایی
 • روش شناسی علامه طباطبایی در فلسفه اسلامی
 • دنیای پس از اصالت وجود در فلسفه علامه طباطبایی
 • بررسی تطبیقی مواضعی از فلسفه علامه طباطبایی و آیت الله مصباح یزدی
 • بررسی برهان صدیقین علامه طباطبایی و نحوه تبیین آن
 • تحقیق پیرامون بهره وری علامه طباطبایی از سنت فلسفه اسلامی در برابر فلسفه های مدرن

بررسی نگاه های تفسیری علامه طباطبایی:

 • بررسی ساختارهای جامعه اسلامی بر اساس المیزان
 • بررسی نظریه ی اصالت جامعه در المیزان و استدلال آن و تقابل با نظریات اصالت فردی و اصالت جامعه
 • بررسی نسبت دین و دنیا بر اساس رسائل انسان علامه طباطبایی

پژوهش در آثار استاد شهید مطهری:

 • تبیین ساختار جهان بینی اسلامی بر اساس مجموعه کتب مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی
 • تحقیق در حقیقت جامعه از منظر اسلام بر اساس کتاب جامعه و تاریخ، فطرت، فلسفه تاریخ
 • بررسی نظریه اعتبار نزد شهید مطهری و مقایسه آن با علامه طباطبایی بر اساس کتب اصول فلسفه و روش رئالیسم، نقدی بر مارکسیسم، جاودانگی اخلاق
 • بررسی نظریه شهید مطهری در علم و عالم و معلوم بر اساس شرح منظومه
 • بررسی نظریه ملاک بداهت استاد شهید بر اساس شرح مختصر و مبسوط منظومه
 • بررسی براهین اصالت وجود و مقایسه با برهان ارائه شده در بدایه و نهایه علامه طباطبایی بر اساس شرح منظومه
 • بررسی نظریه علم دینی بر اساس دیدگاه های استاد شهید
 • بررسی معقول ثانی فلسفی در آثار استاد شهید
 • مقایسه و کشف مشابهت دیدگاه رهبر انقلاب و شهید مطهری در سنت و سیره معصومان بر اساس آثار دو بزرگوار
 • نقد نظریه صراط های مستقیم عبدالکریم سروش بر اساس آثار استاد شهید
 • مقایسه وجود ذهنی از منظر استاد شهید، آیت الله جوادی و آیت الله مصباح
 • نقد و بررسی دیدگاه های انسان شناختی فلسفه اگزیستانسیالیسم بر اساس نگاه استاد شهید
 • بررسی دیدگاه مختلف در مسئله شناخت در برابر فلسفه اسلامی بر اساس اصول فلسفه و مسئله شناخت

پژوهش های دیگر:

بررسی انسان شناسی اسلامی و راه حل مسئله حقوق زن بر اساس نظریه مراتب حکم

پژوهش در باب معقولات ثانیه فلسفی

تحقیق و پژوهش پیرامون تعلیم و تربیت اسلامی و بررسی آثار این حوزه در دنیای اسلام

تحقیق و پژوهش در حوزه ی نقد جریان روشنفکری دینی و مکتب عبدالکریم سروش

چاپ مقاله تبیین اندیشه علامه طباطبایی در نشریه علمی  خردنامه همشهری

 

مدیریت پژوهش:

راهبری پروژه تنظیم کتاب روایی تعلیم و تربیت 1395

مدیریت پروژه نمایه زنی تربیتی مجموعه آثار امام خمینی: 1399

مدیریت پروژه نمایه زنی تربیتی مجموعه آثار امام خمینی: 1398

عضو مجموعه پژوهشی تعلیم و تربیت در پژوهشکده شهید صدر دانشگاه امام حسین (ع)1398-1400

فعالیت‌های تبلیغی - مدیریتی:

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 88-89

مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاه شهید رجایی تهران سال 93-95

معاونت آموزش بنیاد فرهنگ و تمدن اسلامی رصین: 1396

معاونت پژوهش مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام در قم: 1397

مسئول شورای علمی موسسه بینش مطهر استان قم: 1398- 1400

 • سخنرانی و منبر به زبان انگلیسی برای مخاطبان انگلیسی زبان (موسسه  Aim Islam) لندن و مجموعه جوانان دوبلین ایرلند (FNC)
 • تبلیغ رمضان و محرم در تهران
 • تبلیغ مستمر در رمضان و محرم در استان بوشهر
 • تبلیغ هر ساله دانشگاهی
 • پوشش و کمک تبلیغی به طلاب مختلف در سراسر کشور

 

Powered by TayaCMS