در این جلسه طرح آموزش مرکز مورد بررسی قرار گرفت

گزارش جلسه شورای سیاست گزاری

بسم الله الرحمن الرحیم

Powered by TayaCMS